Ελλάδα
801-1136624

PRICES

Domain Name TLDs Registration Cost /year Renewal Cost /year Domain Transfer Cost Grace Period (days) Redemption Period (days) Registration Period (years)
gr domain gr   10 € 10 € 0 € 15 0 2-10****
com.gr domains com.gr   9 € 9 € 0 € 15 0 2-10****
gr org.gr   9 € 9 € 0 € 15 0 2-10****
gr gov.gr   9 € 9 € 0 € 15 0 2-10****
gr edu.gr   9 € 9 € 0 € 15 0 2-10****
gr net.gr   9 € 9 € 0 € 15 0 2-10****
com com   9.5 € 9.5 € * 9.5 €¹ 40 30 1-10
eu eu   6.99 € 6.99 €** 6.99€¹ 40 0 1-10
net net   9.5 € 9.5 € * 9.5 €¹ 29 30 1-10
info info   11.2 € 11.2€ * 11.2 € 40 30 1-10
org org   9.9€ 9.9€ * 9.9 €¹ 40 30 1-10
ac ac   65.20 € 65.20 € * 0€ 29 30 1
asia asia   15 € 15€ * 15 € 40 30 1-10
bz bz   26 € 26 € * 26 € 40 30 1-10
cc cc   33 €  33 € * 33 € 40 30 1-10
de de   10 € 10 €   10 € 0 30 1
fm fm 88 € 88€ * 88 € 0 0 1
in in   12.90 € 12.90 € * 12.90 € 40 30 1-5
io io   61 € 61€ * 61 € 29 30 1
la la   38.50 € 38.50 € * 38.50 € - - 1
mobi mobi   12.5 € 15€ * 15 € 40 30 1-10
ms ms   44 € 44 € * 44 € 29 30 1
name name   9 € 9 €  9 €¹ 40 0 1-10
sh sh   65.20 € 65.20 € * 65.20 € 29 30 1
tv tv   38.50 € 38.50 €* 38.50 € 40 30 1-10
ws ws   22 € 22 €  22 € 30 0 1
gs gs   44 € 44 €  44 € 0 0 1
us us 10.99 € 10.99 € * 10.99 € 30 0 1-10
me me 22 € 22 € * 22 € 40 30 1-10
tel tel 16 € 16 € * 16 € 40 30 1-10
co co 28 € 28 € * 28 € 40 15 1-5
biz biz 11.5 € 11.5 € * 11.5 € 40 30 1-10
pro pro 16 € 16 € * 16 € 40 30 1-10
ca ca 15.5 € 15.5 € * 15.5 €¹ 40 30 1-10
at at 16.5 € 16.5 €  16.5 € ¹ - 0 1-10
co.uk co.uk 7.5 € 7.5 € * - € 29 60 1-10
be be 8 € 8 €  8 €*** 0 40 1
es es 11 € 11 €  11 € ¹ 10 - 1-5, 10
it it 16.5 € 16.5 € * 0 € 10 30 1
nl nl 9 € 9 € * 9 €*** 0 40 1
ch ch 22 € 22 €  22 €¹ 0 0 1
fr fr 16.5 € 16.5 €  16.5 €*** 0 30 1
li li 22 € 22 €  22 €¹ 0 0 1
mx mx 44 € 44 €  44 € ¹ 0 30 1
dk dk 16.3 € 16.3 €  16.3 € 0 0 1
.id.au id.au 12 € 12 €  0 € ***** 30 0 2
org.au org.au 12 € 12 €  0 € ***** 30 0 2
com.au com.au 12 € 12 €  0 € ***** 30 0 2
net.au net.au 12 € 12 €  0 € ***** 30 0 2
asn.au asn.au 12 € 12 €  0 € ***** 30 0 2
xxx xxx 88 € 88 €  88 €¹ 40 30 1-10
com.hr com.hr   40.40 € 40.40 €  40.40 € 0 0 1-2
md md   167.00 € 167.00 €  167.00 € 0 0 1-5
ro ro   80.50 € 80.50 €  80.50 € 0 0 1
asn.au com.ro   80.50 € 80.50 €  80.50 € 0 0 1
com_ua com.ua   51.90 € 51.90 €  51.90 € 0 0 1-2
cz cz   23.00 € 23.00 €  23.00 € 0 0 1
fi fi   40.40 € 40.40 €  40.40 € 0 0 1-5
hu hu   34.50 € 34.50 €  34.50 € 0 0 1-2
co.hu co.hu   34.50 € 34.50 €  34.50 € 0 0 1-2
si si   28.90 € 28.90 €  28.90 € 0 0 1-5
.is is   86.40 € 86.40 €  86.40 € 0 0 1-2
lt lt   23.00 € 23.00 €  23.00 € 0 0 1-2
lu lu   34.50 € 34.50€  - 0 0 1
lv lv   34.50 € 34.50 €  34.50 € 0 0 1-2
lv com.lv   34.50 € 34.50 €  34.50 € 0 0 1-2
pl pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
pl biz.pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
pl com.pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
pl edu.pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
pl info.pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
pl net.pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
pl nom.pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
pl org.pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
pl shop.pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
pl waw.pl   10.40 € 22 €  0 € 0 0 1-10
no no   40.40 € 40.40 €  40.40 € 0 0 1
pt pt   34.50 € 34.50 €  34.50 € 0 0 1-5
pt com.pt   34.50 € 34.50 €  34.50 € 0 0 1-5
ru ru   23.00 € 23.00 €  - 0 0 1
ru com.ru   23.00 € 23.00 €  - 0 0 1
ar com.ar   69.20 € 69.20 €  69.20 € 0 0 1
com.br com.br   25.40 € 25.40 €  - 0 0 1
co.il co.il   51.90 € 51.90 €  51.90 € 0 0 1-2
se se   23.00 € 23.00 €  23.00 € 0 0 1
ru co.za   17.30 € 17.30 €  17.30 € 0 0 1
al al 79.80 € 79.80 €  79.80 € 30 0 2
bg bg 91.00 € 91.00 €  91.00 € 0 0 1

  1. With the registrar change the domain name is renewed for 1 year from its expiration date, for free.
  2. The registrar change for an .EU domain in quarantine, costs 6.99€.
  3. The renewal of an .EU Domain Name in quarantine costs 6.99€.
  4. .EU domain ownership change costs 6.99€.
  5. .GR domain ownership change costs 20 euros.


The ID Protect service costs 5.99€. Learn more
*We encourage you to renew domain names well in advance of the expiration date or no later than 29(or 40 days depending on the TLD) days after the expiration date.
After this period the domain availability is not guaranteed and you risk to have your domain withheld, thus including a significant cost to the existing renewal fee.

** The registration from the quarantine status has the double cost from a normal renewal of the domain, before the expiration date.
*** With the transfer, a new term begins at the transfer date. Previous registration time is lost.
**** Maximum 10 years per registration/renewal, for unlimited 10-year renewals.
***** If the domain's expiry date is less than 60 days from the date of the transfer, the domain is automatically renewed, and renewal is charged.


-VAT 23% is not included in the prices


ajax-loader.gif